Pobierz bezpłatnie

Polecane aplikacje

więcej...

Facebook
Konkursy

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach: fotograficznym i filmowym organizowanych przez zaprzyjaźniony portal map4U. Zachęcamy do przesyłania zdjęć oraz filmów z odwiedzonych miejsc lub imprez.

Więcej informacji na temat konkursów można przeczytać na stronie map4U.

więcej...

Ankieta

Archeologia na Ziemi Wieluńskiej

Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Ziemi Wieluńskiej pochodzą sprzed 12 tys. lat. Największe znaczenie dla turystów mają obiekty widoczne w terenie (kurhany, grodziska) oraz eksponaty muzealne.

Opis

Na Ziemi Wieluńskiej zachowały się ślady po kolejnych kulturach: świderskiej, tardenuaskiej, pucharów lejkowatych, grzebykowo-dołkowej, ceramiki sznurowej, trzcinieckiej, łużyckiej, pomorskiej, przeworskiej, a poczynając od V w. n.e. osadnictwa słowiańskiego. Podążając szlakami turystycznymi za miejscami wykopalisk zetkniemy się z krajobrazami oraz przyrodą, która w pełni zasługuje na uwagę. Wykopaliska archeologiczne oraz wydobywane tam skarby inspirują i rozbudzają wyobraźnię wszystkich aktywnych turystów, posiadających duch odkrywców. Militaria odkryte w wykopaliskach oraz opracowania naukowe związane z osadami, cmentarzyskami, grobami i kurhanami stały się bezcenne podczas wykonywania rekonstrukcji uzbrojenia dla Drużyny Wojów Szlaku Bursztynowego .

 

Załęczański Park Krajobrazowy.

Przykład krajobrazu, który mogą oglądać na Ziemi Wieluńskiej tropiciele wykopalisk archeologicznych

Grodziska, osady, groby oraz kurhany

Spośród bardzo dużej ilości znalezisk związanych z różnymi epokami i kulturami, największe znaczenie dla turystów mają te obiekty, które są widoczne w przestrzeni. Należą do nich z pewnością grodziska, osady, groby oraz kurhany, ponieważ intrygują oraz wzbudzają refleksje i emocje.

Na Ziemi Wieluńskiej zachowało się szereg kurhanów pochodzących z różnych okresów: w Okalewie (kultura trzciniecka) uznawane za jedne z najcenniejszych stanowisk tego okresu w Polsce, Strugach (kultura trzciniecka), Przywozie  – tzw. kurhany książęce należące prawdopodobnie do naczelników plemiennych (kultura przeworska), Krzętlach (osadnictwo słowiańskie, kurhany z VII w.).

3_przywoz.jpg

Przywóz. Kurhan

4_lesisko.jpg

Lesisko. Kurhany

Grodziska w powiecie można obejrzeć w Konopnicy i Stawie (stożkowate), a także w Widoradzu (pierścieniowate). Wszystkie związane są z osadnictwem słowiańskim w okresie piastowskim. 

 

grodzisko_w_konopnicy-3.jpg

Widok z grodziska na wysokim brzegu Warty w Konopnicy

Skarby

Informacje o skarbach zawsze rozpalały wyobraźnię. Na Ziemi Wieluńskiej odkryto wiele ciekawych znalezisk, z których część z pewnością zasługuje na miano skarb.

walkow_brazowa_zapinka_znad_baltyku.jpg

 

Skarby Szlaku Bursztynowego znaleziono w województwie łódzkim na terenach około 60 miejscowości, w których znajdują się stanowiska archeologiczne, świadczące o wpływach rzymskich (m.in. Przywóz, Walków-Kurnica, Strobin, Niechmirów, Siemiechów, Łęg Piekarski, Witaszewice, Gledzianówek) i wysokim rozwoju osadnictwa we wczesnym średniowieczu (Konopnica, Tum). Większość z nich położona jest w powiecie wieluńskim. W międzyrzeczu Prosny i Warty odkryto zabytki wykonane z bursztynu, datowane na wczesną epokę brązu (1500–1200 lat p.n.e.).

 

niechmirow_brazowe_wiaderko_rzymskie.jpg

Skarb w Rudzie odkryto w 1948 r. w podwórzu majątku, w trakcie wykopywania dołu na ziemniaki natrafiono na gliniany garnek wypełniony srebrnymi siekańcami o wadze 7 kg pochdzącymi z XI w. Skarb umieszczony jest w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Skarb narzędzi rolniczych z Toporowa odkryto  w roku 1959 . W jamie znaleziono 3 żelazne radlice (jedna była reperowana) i 2 żelazne kroje. Narzędzia wiąże się z osadą, która funkcjonowała od poł. IV do I poł. V w. n.e. Osadę odkryli  w roku 1959 harcerze z Łodzi przebywający na obozie w lesie nieopodal Toporowa. Znalezione ułamki naczń dostarczyli oni do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Skarb narzędzi rolniczych z Walkowa-Kurnicy znaleziono w 1999 r. Składa się z 7 sierpów, półkoska i kroju do radła. Wymienione przedmioty były starannie ułożone (pierwotnie zapewne w coś owinięte) i w pośpiechu płytko ukryte tuż pod próchnicą. Dzisiaj już wiemy, że osada została spalona, a jej mieszkańcy nie wrócili do swych domostw. Osada funkcjonowała od końca III do przełomu VI-VII lub do początków VII w. n.e.

Skarb brązów ze Stronina odkryto w 1982 r. w pobliżu reliktów wału obronnego i w odległości około 50 m na zachód od drogi Strobin-Konopnica tuż przy gospodarskich zabudowaniach na terenie dawnego osiedla obronnego kultury łużyckiej. Początki osiedla obronnego sięgają końcowej fazy epoki brązu, tj. IX-VIII w. p.n.e. i podobnie datowane jest znalezisko brązów, które obejmuje 163 przedmioty, w tym: naszyjniki, bransolety, pierścionki, zawieszki, liczne guziki i sierpy. Całe znalezisko trafiło do zbiorów muzeum w Łodzi.

muzeum_w_wieluniu-klasztor.jpg

Skarby i obiekty wydobyte z wyżej wymienionych, a także innych wykopalisk można oglądać na wystawie dotyczącej archeologii w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Abramek, Nadwarciański Szlak Bursztynowy (maszynopis), Leśniak-Kordzińska, M. Pabich Koncepcja funkcjonalno przestrzennej Europejskich Szlaków Kulturowych  – synteza, Łódź 2008 r., z wykorzystaniem zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do literatury:

  • H. Wiklak, Pradzieje Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 1967.
  • B. Abramek, Pradzieje Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 1973.


Ziemia Wieluńska przyjazna turyście

Drogi Turysto!

Dzięki Portalowi Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej odkryjesz tajemnice i skarby pozostawione przed wiekami przez kupców, osadników i zakonników wędrujących starożytną drogą handlową, Szlakiem Bursztynowym.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy serwis wykorzystujący najnowocześniejsze technologie informatyczne umożliwiający zaplanowanie niezapomnianej podróży w zaciszu domowego ogniska.

Systematycznie rozwijana i uzupełniana baza obiektów zabytkowych, walorów krajobrazowych i infrastruktury turystycznej oraz interaktywna mapa Ziemi Wieluńskiej umożliwią Ci spacer Szlakiem Bursztynowym bez wychodzenia z domu.

Już dziś zaktywizuj się na turystykę na Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej! Zapraszamy!

Powiat Wieluński - Herb

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Plac Kazimierza Wielkiego 2
98 - 300 Wieluń
tel. (43) 843 42 80
fax. (43) 843 42 63
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl