Pobierz bezpłatnie

Polecane aplikacje

więcej...

Facebook
Konkursy

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach: fotograficznym i filmowym organizowanych przez zaprzyjaźniony portal map4U. Zachęcamy do przesyłania zdjęć oraz filmów z odwiedzonych miejsc lub imprez.

Więcej informacji na temat konkursów można przeczytać na stronie map4U.

więcej...

Ankieta

Cmentarzyska, groby pojedyncze o znaczeniu archeologicznym, kurhany na Ziemi Wieluńskiej

Cmentarzyska i kurhany poprzez swoją tajemniczość inspirują i rozpalają wyobraźnię.

Opis

Podążając szlakami turystycznymi za miejscami wykopalisk zetkniemy się z krajobrazami oraz przyrodą, która w pełni zasługuje na uwagę.

Wykopaliska archeologiczne oraz wydobywane tam skarby inspirują i rozbudzają wyobraźnię wszystkich aktywnych turystów, posiadających duch odkrywców.

Cmentarzysko w Siemiechowie

W latach 1974-1993 Muzeum Miasta Pabianic prowadziło badania na stanowisku 2 w Siemiechowie, położonym na wschodniej krawędzi pradoliny Warty. Początkowo prace koncentrowały się na osadzie kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego, a od 1980 r. objęto nimi także położone tuż obok cmentarzysko tejże kultury z okresów późnolateńskiego i wczesnorzymskiego. Obiekty z cmentarzyska i osady niejednokrotnie stykają się ze sobą, ale - jak do tej pory - brak między nimi powiązania czasowego.

amber_rkz.inf.001_ryc.2_siemiechow_stan.2_grob_10_plan_i_przekroj.jpg

W wyniku badań osady odkryto 32 obiekty mieszkalne, 68 luźnych palenisk, dwukomorowy piec garncarski oraz 5 pieców wapienniczych. Z cmentarzyska pochodzą 32 groby datowane na okres późnolateński i 30 na okres wczesnorzymski.

 

amber_rkz.inf.001_ryc.11_siemiechow_stan.2_grob_39_plan_i_przekroj.jpg

Kurhany w Lesisku

Badacze nie są zgodni co do czasu powstania kurhanów. Wskazują iż miało to miejsce między I a III w. n.e. Cztery kurhany o charakterystycznych stożkowatym kształcie, o  wysokości sięgającej kilku metrów, budowa typowa dla obiektów tego typu. W tak usypanych kopcach pod  kamieniami znajdowała się warstwa ciałopalenia z wyposażeniem, pod warstwą ciałopalenia znajdował się grób ciałopalny.

04P1180070.jpg

Kurhany w Przywozie

Badacze szacują okres powstania obiektów na koniec II w. n.e. Pochowano w nich najprawdopodobniej miejscowych wodzów plemiennych. Stanowią one potwierdzenie naukowej tezy głoszącej istnienie nad górną Wartą już w II w. n.e. plemiennego państewka, rządzonego przez miejscową dynastię, dysponującą potężną władzą i cieszącą się dużym autorytetem.

lesisko.jpg

DokumentyZiemia Wieluńska przyjazna turyście

Drogi Turysto!

Dzięki Portalowi Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej odkryjesz tajemnice i skarby pozostawione przed wiekami przez kupców, osadników i zakonników wędrujących starożytną drogą handlową, Szlakiem Bursztynowym.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy serwis wykorzystujący najnowocześniejsze technologie informatyczne umożliwiający zaplanowanie niezapomnianej podróży w zaciszu domowego ogniska.

Systematycznie rozwijana i uzupełniana baza obiektów zabytkowych, walorów krajobrazowych i infrastruktury turystycznej oraz interaktywna mapa Ziemi Wieluńskiej umożliwią Ci spacer Szlakiem Bursztynowym bez wychodzenia z domu.

Już dziś zaktywizuj się na turystykę na Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej! Zapraszamy!

Powiat Wieluński - Herb

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Plac Kazimierza Wielkiego 2
98 - 300 Wieluń
tel. (43) 843 42 80
fax. (43) 843 42 63
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl