Pobierz bezpłatnie

Polecane aplikacje

więcej...

Facebook
Konkursy

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach: fotograficznym i filmowym organizowanych przez zaprzyjaźniony portal map4U. Zachęcamy do przesyłania zdjęć oraz filmów z odwiedzonych miejsc lub imprez.

Więcej informacji na temat konkursów można przeczytać na stronie map4U.

więcej...

Ankieta

Grodziska i osady prehistoryczne na Ziemi Wieluńskiej

Grodziska i osady bardzo często były miejscami znalezisk archeologicznych. Warto znać takie miejsca – z uwagi na ich walory krajobrazowe i przyrodnicze doskonale nadają się na odpoczynek podczas wędrówek na szlakach turystycznych.

Opis

Podążając szlakami turystycznymi za miejscami wykopalisk zetkniemy się z krajobrazami oraz przyrodą, która w pełni zasługuje na uwagę.

Wykopaliska archeologiczne oraz wydobywane tam skarby inspirują i rozbudzają wyobraźnię wszystkich aktywnych turystów, posiadających duch odkrywców.

Grodzisko w Konopnicy

Obiekt znajduje się około 800 m od centrum wsi Konopnica w kierunku południowo-zachodnim. Położony na wysokiej, porośniętej lasem skarpie nad rzeką Wartą, na jej prawym brzegu, między Konopnicą a Strobinem. Do Grodziska nie prowadzą żadne drogowskazy, należy skręcić w kierunku Warty tuż obok drewnianej chaty krytej gontem, obiekt praktycznie niewidoczny z drogi.

Konopnica. Fosa między wałami obronnymi grodziska.

Urozmaicona rzeźba terenu grodziska w Konopnicy oraz ciekawy widok na przepływającą w dole urwiska Wartę

Grodzisko w Konopnicy

Grodzisko w Kurowie

Na  terenie dawnych (współcześnie już zmeliorowanych) mokradeł, na niewielkim wzniesieniu usytuowane są pozostałości obronnego grodziska typu nizinnego. Mimo zniszczenia umocnień, miejsce to jest nadal znane w okolicy i oznaczane na mapach jako „ grodzisko". Położone pomiędzy miejscowościami Kurów, Brzoza i Kopydłów. Grodzisko usytuowane jest w odległości około 1,5 km w kierunku północno-zachodnim od Kurowa, w pobliżu rzeki Pysznej i kanału dochodzącego do rzeki Gać. Obecnie teren grodziska służy jako pastwisko oraz częściowo pola uprawne.

 

kurow.jpg

Grodzisko w Kurowie

Grodzisko w Widoradzu

Gród widoradzki wymieniano w opracowaniach już w XIX w., a w roku 1948 ujawniono go ponownie podczas badań powierzchniowych.

 

amber_rkz.inf.001_ryc.2._plan_warstwicowy_grodziska_z_naniesionymi_wykopami.jpg

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca tego obiektu pochodzi z 1561 r. i informuje o przekopie z grodziska do stawu, w celu przeprowadzenia wody. Obecność stawu niedaleko grodziska (Zamczyska) potwierdza mapa dóbr Rudy z 1877 r. Z I poł. XIX wieku znane są wzmianki o diable widoradzkim zamieszkałym w błotach, natomiast z 1854 r. pochodzi pierwsza informacja o wałach pod Rudą zwanych Zamczyskiem, w których zgodnie z legendą miał siedlisko diabeł widoradzki. „Tygodnik Wieluński” z 1921 r. podaje dokładny opis trzech półkolistych wałów oraz rozdzielających je fos z wodą.

 

amber_rkz.inf.001_ryc.6._1-6_ostrogi_i_ich_fragmenty._7_hak.jpg

Niektóre zagadnienia, jak geneza i funkcja tego grodu w ramach lokalnego osadnictwa związanego z kasztelanią rudzką, czy też łączenie jego zniszczenia z konkretnym wydarzeniem historycznym, wymagają dalszych badań uzupełniających, a także dodatkowych analiz specjalistycznych. Zatem grodzisko w Widoradzu, które istniało w II poł. XIII i I poł. XIV w., pozostaje wciąż obiektem o mało jasnej przeszłości.

DokumentyZiemia Wieluńska przyjazna turyście

Drogi Turysto!

Dzięki Portalowi Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej odkryjesz tajemnice i skarby pozostawione przed wiekami przez kupców, osadników i zakonników wędrujących starożytną drogą handlową, Szlakiem Bursztynowym.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy serwis wykorzystujący najnowocześniejsze technologie informatyczne umożliwiający zaplanowanie niezapomnianej podróży w zaciszu domowego ogniska.

Systematycznie rozwijana i uzupełniana baza obiektów zabytkowych, walorów krajobrazowych i infrastruktury turystycznej oraz interaktywna mapa Ziemi Wieluńskiej umożliwią Ci spacer Szlakiem Bursztynowym bez wychodzenia z domu.

Już dziś zaktywizuj się na turystykę na Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej! Zapraszamy!

Powiat Wieluński - Herb

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Plac Kazimierza Wielkiego 2
98 - 300 Wieluń
tel. (43) 843 42 80
fax. (43) 843 42 63
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl