W dniu 13 lutego 2013 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę „Okno w przeszłość”. Wystawa prezentuje badania archeologiczne starego miasta w Wieluniu w sezonach 2010–2011.

13.02-23.06.2013. Wystawa „Okno w przeszłość” w Wieluniu

ostatnia aktualizacja 18.02.2013 poniedziałek 09:35

Wystawa jest plonem badań prowadzonych w Wieluniu na działkach między ulicami Barycz a Królewską. Na terenie tym spółka SGM realizuje budowę kompleksu handlowo-usługowego. Warunkiem uzyskania zezwolenia było sfinansowanie prac archeologicznych. W trakcie trwających pięć miesięcy badań odkryto niemal 50 tys. zabytków. Są to przedmioty z drewna, skór zwierzęcych, poroża, metali, ceramiki i kości. Do zaprezentowania wybrano najlepiej zachowane: elementy uzbrojenia, naczynia stołowe i kuchenne, kafle piecowe, skórzane obuwie, kości do gry, detale architektoniczne i inne. Goście przybyli na otwarcie zostali powitani przez dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jana Książka. Następnie wysłuchali kilku słów o badaniach i wystawie z ust prowadzących badania i autorów wystawy archeologów Bogusława Abramka i Waldemara Golca. Głos zabrali również przedstawiciel inwestora Marek Szydłowski oraz Burmistrz Wielunia Janusz Antczak. Najcenniejszym najprawdopodobniej eksponowanym obiektem jest siodło z XV w. To pierwsze w Polsce odkrycie tak dobrze zachowanego obiektu. Dla podkreślenia jego wyjątkowości obok oryginału prezentowana jest jego replika wykonana przez kaliskiego rymarza Mieczysława Machowicza.

Wystawę można zwiedzać do 23 czerwca 2013 r.

Źródło: www.muzeum.wielun.pl

Powiązane artykuły