Od 18 maja 2013 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu odbędzie się wystawa zatytułowana „Znad Górnej Prosny i Warty w walce o niepodległą Polskę w latach 1939–1948” poświęcona mieszkańcom regionu wieluńskiego.

18.05.2013-23.03.2014. Znad Górnej Prosny i Warty w walce o niepodległą Polskę w latach 1939–1948

ostatnia aktualizacja 20.12.2013 piątek 12:53

Wystawa zatytułowana „Znad Górnej Prosny i Warty w walce o niepodległą Polskę w latach 1939–1948” poświęcona jest mieszkańcom naszego regionu, którzy zgodnie z poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny podjęli trud walki z okupantami Polski. Walkę tę Polacy zmuszeni byli toczyć na różnych frontach począwszy od pierwszego dnia września 1939 roku, aż do przełomu lat 40./50. XX wieku, kiedy to pomimo formalnego zakończenia II wojny światowej, zmagania zbrojne z okupantem radzieckim podejmowali żołnierze antykomunistycznego podziemia.

Oprócz szeregu fotografii i informacji dotyczących postaci, którym poświęcona jest wystawa, zwiedzający mogą również zapoznać się z pamiątkami po tych osobach, ich przykładowym wyposażeniem, uzbrojeniem oraz ze skomplikowaną sytuacją polityczną państwa polskiego z lat 1939–1948.

Powiązane artykuły