W dniu 5 grudnia 2013 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę czasową zatytułowaną Służby Specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939. Blaski i cienie.

05-20.12.2013. Służby Specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939

ostatnia aktualizacja 02.02.2013 sobota 12:45

 

Wśród uczestników spotkania byli m. in.: Marek Drużka, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (inicjator wystawy), prof. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Naukowej Klubów im. Stefana Roweckiego „Grota”, prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Antoni Galiński z IPN w Łodzi, a także wiceburmistrz Wielunia Janusz Pamuła i sekretarz UM Magdalena Majkowska. Prezentowaną wystawę przygotował Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Emowie przy współpracy z IPN.

Ekspozycja składa się z 10 plansz, na których znajdują się zdjęcia wraz z opisami najważniejszych postaci i wydarzeń związanych z konspiracją II RP. Otwarcie wystawy poprzedził niezwykle ciekawy wykład prof. dr. hab. Grzegorza Nowika pt. Jan Kowalewski – łodzianin, który złamał sowieckie szyfry. Prelegent oprócz przedstawienia fascynującej biografii bohatera wykładu Jana Kowalewskiego i życiorysów szefów placówek wywiadu wojskowego, m.in.: Wiktora Dymmera (w okresie I wojny światowej komendanta POW w Praszce), Jerzego Sosnowskiego oraz Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego Henryka Zygalskiego, którzy złamali Enigmę – niemiecką maszynę szyfrującą. Ponadto omówił początki formowania się radiowywiadu na ziemiach polskich. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 20 grudnia 2013 roku.

Powiązane artykuły