Załęczańskim Łukiem Warty (EWI 6)

Szlak to doskonały pomysł na krótką wycieczkę rowerową przez lasy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na rowerzystów czeka sielski krajobraz wsi nadwarciańskich z tradycyjnym budownictwem drewnianym, a także interesującymi zabytkami.

Długość trasy: 22 778 m Oblicz czas wycieczki

Opis

Szlak przebiega na znacznej długości terenami leśnymi Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Nad Wartą w Załęczańskim Łuku Warty znajdują się wsie z zachowanymi przykładami budownictwa drewnianego (Bieniec, Łaszew, Załęcze Wielkie), zabytkowy drewniany młyn w Kępowiźnie, a także kurhany w Przywozie.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Obiekty noclegowe znajdują się w Załęczu Wielkim, Kępowiźnie (ośrodki wypoczynkowe) oraz w nieco oddalonych od głównej trasy Dzietrznikach (agroturystyka).

Ponadto na trasie znajdują się wypożyczalnie kajaków (Ogroble, Przywóz, Dzietrzniki, Załęcze Wielkie).

Trasa przebiega częściowo wzdłuż Szlaku Bursztynowego, w pobliżu którego na turystów czekają liczne miejsca noclegowe położone w obiektach o różnym standardzie w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i konferencyjnych oraz gospodarstwach agroturystycznych.

Inne

Przebieg szlaku: Załęcze Wielkie Ośrodek ZHP „Nadwarciański Gród” – Załęcze Wielkie (krzyż) – Wiesagi – Przywóz (most) – Pustkowie – Łaszew Rządowy – Bieniec Mały – Bieniec – Kępowizna – Kępowizna (ośr. „Warta”) – Załęcze Wielkie (most) – Załęcze Wielkie Ośrodek ZHP „Nadwarciański Gród”.

 

Szlak rozpoczyna się w harcerskim ośrodku „Nadwarciański Gród” i jego pierwszy, dość znaczny odcinek, pokrywa się ze szlakiem EWI 7 „ Nadwarciańskich Krajobrazów”.

Gdy wyjedziemy z lasu i z prawej strony zbliży się rzeka Warta, po lewej, w polu, ujrzymy otoczony brzozami metalowy krzyż. Przed nim nasz szlak skręci w lewo i polną drogą, najpierw przez pola, później przez laski i polanki, zacznie się wspinać na wysoczyznę. Przez ok. 3,5 km rowerowy szlak będzie wiódł prawie równolegle do doliny Warty.

Po dotarciu do drogi Bukowce – Przywóz skręci ostro w lewo i dotrze do doliny Warty we wsi Ogroble, jakby cięciwą Załęczańskiego Łuku Warty. W połowie drogi, w najwyższej części garbu, pomiędzy przeciwległymi dolinami Warty, wjedziemy na dużą leśną polanę z uprawnymi polami. Znajdowała się tu niewielka osada Wiesagi.

Podziwiając rozległe widoki, zjeżdżamy do Ogrobla, łączymy się z czarnym szlakiem turystycznym, mijamy most i w miejscowości Przywóz skręcamy w lewo na zachód w drogę wiodącą wzdłuż rzeki. Nasz rowerowy szlak nie opuści już doliny Warty, a większość drogi powrotnej do „Nadwarciańskiego Grodu” pokonamy jadąc tuż przy korycie rzeki. W Przywozie, gdy miniemy zabudowę wsi, ok 1 km od mostu, dotrzemy do samotnej drewnianej chałupy stojącej tuż przy rzece. W tym miejscu warto wspiąć się w prawo na stromą skarpę doliny, gdzie ujrzymy słynne kurhany „książęce”.

Dalej miniemy „Parowy Łaszewskie”, przysiółek Pustkowie i dotrzemy do pierwszych zabudowań wsi Łaszew, gdzie polna droga przejdzie w asfalt. Po 300 m nasz szlak skręci ostro w lewo (prawie o 180 stopni) i zjedziemy z wysokiej skarpy na dno doliny Strugi Łaszewskiej, przetniemy ją i zaczniemy wspinać się na krawędź doliny Warty.

Na początku Bieńca Małego, w miejscu, asfalt skręca w prawo, skręcimy w lewo w kierunku rzeki i malowniczą drogą przechodzącą fragmentem w urokliwy wąwóz, zjedziemy na dno doliny do samego koryta Warty. Posuwając się nadrzeczną drogą, dotrzemy do kilku zabudowań, przy których znajduje się ujście niewielkiej strużki płynącej dnem „Wąwozu Królowej Bony”.

Następnie dotrzemy do skrzyżowania z asfaltową drogą i ocierając się o wieś Bieniec dojedziemy do osady Kępowizna z przepięknym drewnianym, zabytkowym młynem wodnym, leżącej naprzeciwko ośrodka ZHP. Za Kępowizną skręcimy z asfaltu w lewo i leśną, piaszczystą drogą dotrzemy do ośrodka wypoczynkowego „Warta”, gdzie skręcimy w lewo w asfaltową drogę, która zawiedzie nas do Załęcza Wielkiego. Przed pierwszymi zabudowaniami skręcimy w lewo w polną drogę, łagodnie odchodzącą w kierunku rzeki, ominiemy wieś i dotrzemy do mostu w Załęczu i dalej, do harcerskiego ośrodka „Nadwarciański Gród”.