Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy

Celem Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy jest promowanie idei polskiego szlaku bursztynowego jako części europejskiej całości.

Opis

Celem Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy jest promowanie idei polskiego szlaku bursztynowego jako części europejskiej całości. Europejski szlak prowadzi z Włoch przez Słowenię, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowację, Czech, Polskę, Obwód Kaliningradzki, Litwę, Łotwę, Estonię do Sankt Petersburga w Rosji. Stowarzyszenie promując szlak bursztynowy dąży do umacniania pozytywnego wizerunku regionu wieluńskiego, województwa łódzkiego i Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto zmierza do aktywizacji lokalnych środowisk, rozwoju turystyki w regionie, Polsce i Europie oraz podejmuje współpracę z lokalnymi i regionalnymi władzami i międzynarodowymi partnerami rożnych specjalności.

Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy mimo swojej krótkiej historii jest bardzo prężnie działającą organizacją pozarządową. Na swoim koncie ma już organizację szeregu imprez o charakterze społecznym, naukowym i kulturalnym. Sztandarowym przedsięwzięciem  Stowarzyszenia jest organizacja od roku 2007 Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu. Poza tym organizacja ma już na swoim koncie przygotowanie i realizację takich imprez jak: plener malarski, promocyjne rajdy Szlakiem Bursztynowym, konferencje i in. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą.

Historia

Stowarzyszenie „Polski Szlak Bursztynowy”. Powstało w 2006 roku. 31 marca  tego roku wybrano władze Stowarzyszenia. Wśród jego założycieli znaleźli się muzealnicy, osoby prywatne, ludzie nauki, kultury oraz instytucje lokalne. Stowarzyszenie powstało przy wsparciu władz samorządowych Wielunia i powiatu wieluńskiego.

Archiwum wg daty wydarzenia