Kamion

Wieś turystyczna położona nad Wartą w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. W przeszłości miasto rozwijające się przy szlaku handlowym. Dziś dysponuje dobrze rozwiniętą bazą turystyczną. Atrakcją jest zabytkowa modrzewiowa kapliczka z XVIII w.

Opis

Wieś w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas. Położona nad Wartą w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Dojazd z Wielunia drogą przez Mierzyce.

Historia miejscowości

Źródła historyczne wspominają o miejscowości "Comeou" już w roku 1198, jednakże pierwsza pewna wzmianka źródłowa o Kamionie pochodzi z roku 1382. Wtedy to Jasnogórski Klasztor miał otrzymywać na mocy decyzji księcia Władysława Opolczyka, dziesięcinę w miodzie ze wsi Kamion.

Osada ta, podobnie jak pobliski Toporów powstała na szlaku handlowym z Rusi na Śląsk, ukształtowanym na przełomie XIII i XIV w. Kamion był w przeszłości miastem, o czym świadczą dokumenty pochodzące z drugiej połowy XV w. oraz pozostałości małego rynku utworzonego na zbiegu ulic wielodrożnej wsi. W przeszłości miasto stanowiło dobra stołowe królowej Bony. Kolejnymi właścicielami Kamionu byli arcybiskupi gnieźnieńscy.

Pomimo bycia miastem targowym z komorą celną i młynem, Kamion zaczął podupadać. Przyczyną tego było powstanie konkurencyjnej przeprawy rzecznej w Krzeczowie oraz zniszczenia wojenne z XVII w. Fakt ten ostatecznie przypieczętował los miasta, które przestało się rozwijać, a następnie utraciło prawa miejskie. Kolejne lata sprawiły, iż osada utrzymywała się głównie z rolnictwa.

Miejsca warte odwiedzenia

  • Będąc w Kamionie trzeba koniecznie zobaczyć osiemnastowieczną modrzewiową kapliczkę usytuowaną w miejscu dawnego rynku przypominającego o miejskiej przeszłości tej wsi. Należy ona do cennych zabytków sakralnej architektury ludowej.
  • Na południe od Kamionu znajduje się malowniczy odcinek doliny z meandrującą rzeką Wartą. Wytworzyła ona duży meander toporowski. Na tym odcinku zaobserwować można liczne źródła przykorytowe, a krajobraz doliny urozmaicają głazy narzutowe oraz dolinki poboczne.
  • Współczesny Kamion to rozwijająca się wieś wypoczynkowa. Bardzo atrakcyjne położenie sprzyja rozwojowi agroturystyki i ośrodków wypoczynkowych. Odbywają się tutaj coroczne plenery plastyczne dla artystów z całej Polski pod nazwą „Gdzieś w środku Polski”, których wielokrotnym uczestnikiem był Jerzy Duda-Gracz.