Toporów

Miejscowość znana już w średniowieczu jako miasto targowe na szlaku handlowym. Współcześnie wieś nad Wartą słynącą z pięknych krajobrazów, korzystnej lokalizacji przy szlakach turystycznych oraz obrazu Jerzego Dudy-Gracza w tutejszym kościele.

Opis

Historia miejscowości

W przeszłości było to miejsce targowe, z uwagi na korzystne położenie na szlaku handlowym z Rusi na Śląsk, które z czasem uzyskało prawa miejskie. Stało się to w roku 1464. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1386. Pierwotnie osada nosiła nazwę Zdraganie, ale nowy właściciel miasta Wiktor z Mierzyc h. Toporczyków spowodował, iż powstała nowa nazwa miasta – Toporów. Koniec XVI w. przyniósł zmiany własnościowe miasta, które z rąk prywatnych przeszło pod opiekę arcybiskupów gnieźnieńskich. Pomimo przywilejów miejskich, Toporów nie rozwijał typowych mechanizmów cechujących prawdziwe miasto. Ostatecznie przestał być miastem na początku XVIII w. W 1827 r. Toporów liczył 38 gospodarstw zamieszkanych przez 294 mieszkańców. Obecnie wieś znajduje się w gminie Wierzchlas, w powiecie wieluńskim. Położona w Załęczańskim Parku Krajobrazowym na lewym brzegu Warty.

Miejsca warte odwiedzenia

  • Będąc w Toporowie należy zajrzeć do współczesnego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego z końca lat osiemdziesiątych XX w. ponieważ znaleźć tam można interesujący obraz Jerzego Dudy-Gracza pt: "Przemienienie Pańskie”. Malowidło o pow. 25 m² zostało ofiarowane parafii przez autora, aby upamiętnić jego wizyty plenerowe w okolicach Kamionu, znajdującego się po drugiej stronie Warty i nie posiadającego własnej świątyni mogącej przyjąć dzieło pod swój dach.
  • Nieopodal wsi, nad Wartą dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym od lat 60. XX w., odkryto osadę z przełomu IV i V w. W wykopaliskach odnaleziono żelazne narzędzia rolnicze.