Kajdas

Jest to osada umiejscowiona na lewym brzegu Warty w gminie Osjaków. Oprócz młyna można podziwiać rzekę Wartę z kilkunastometrowych skarp tworzących naturalne punkty widokowe.

Opis

Jest to osada umiejscowiona na lewym brzegu Warty w gminie Osjaków.

W tej niewielkiej osadzie w XIX stuleciu znajdowało się tylko jedno gospodarstwo zamieszkałe przez siedmiu mieszkańców. Utrzymywali się oni zapewne z młyna rzecznego, którego obecność potwierdzona została w źródłach historycznych już w XIX w. Obecnie oprócz młyna można tutaj podziwiać rzekę Wartę z kilkunastometrowych skarp tworzących naturalne punkty widokowe.