Rychłocice

Wieś nad Wartą wzmiankowana po raz pierwszy w XV w. Od XVIII w. była własnością rodu Trepków, którzy do dziś są właścicielami dworu. W miejscowości interesujące zabytki związane z założeniem dworskim, wśród nich drewniany kościół.

Opis

Historia miejscowości

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1415 r.
Od początku istnienia była to wieś szlachecka. Należała do Piotra Szczawińskiego i jego rodu. W XVIII w. Rychłocice stały się własnością rodu Trepków. Miejscowość była świadkiem potyczek powstania styczniowego i walk podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Oba wydarzenia są upamiętnione – pierwsze kurhanem i obeliskiem, drugie pamiątkową mogiłą. Obiekty te znajdują się na pobliskim cmentarzu.

Wirtualny spacer 3D

Klasycystyczny dwór rodziny Nekandów-Trepków z lat 1820–1830, znajduje się w malowniczym otoczeniu parku, w pobliżu murowany spichlerz z I poł. XIX w.Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem pochodzi z 1918 r. Posiada wyposażenie późnobarokowe. Powstał na miejscu kościoła z 1770 r., który uległ spaleniu. Obok znajduje się drewniana dzwonnica.
Dwór w RychłocicachKosciol parafialny pw. Zwiastowania NMP w Rychłocicach

Miejsca warte odwiedzenia

  • W Rychłocicach spotkamy zabytkowy kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii. Jego powstanie datuje się na roku 1770, kiedy to zastąpił poprzednią, również drewnianą, konstrukcję. Od roku 1918 kościół zawdzięcza swój wygląd fundacji Lucyny Trepki. Obiekt jest orientowany i posiada drewnianą konstrukcję zrębową. Nawa została zaplanowana na rzucie prostokąta, a na jej północnym końcu znajduje się węższe i niższe prezbiterium z zakrystią. Na południowym krańcu nawy znajduje się kruchta. Dach kościoła jest dwuspadowy, kryty gontem, natomiast nad zakrystią pulpitowy. Obok kościoła odnajdziemy drewnianą dzwonnicę posiadającą konstrukcję słupową.
  • Znajdujący się w rejestrze zabytków dwór murowany pochodzący z I poł. XIX w. zbudowany został w stylu klasycystycznym. Powstał na planie prostokąta, a jego fasada od strony wjazdu charakteryzuje się tarasem wspartym na czterech toskańskich kolumnach. Fasada od strony ogrodu posiada ryzalit wieloboczny, na którego parterze zaprojektowano salę balową. W założeniu parkowym otaczającym dwór występuje cenny drzewostan
  • Niedaleko dworu natykamy się także na zabytkowy spichlerz murowany prawdopodobnie z 1830 r. Ta dwukondygnacyjna konstrukcja zbudowana na planie prostokąta cechuje się romantycznym stylem neogotyckim z początku XIX w. Ściany jej są opilastrowane z ostrołukowymi blendami. Dach spichlerza jest dwuspadowy, a jego szczyty na krótszych bokach wieńczą sterczyny.