Lisowice

Lisowice to niewielka wieś położona w gminie Działoszyn. Jej historia sięga zapewne XIV–XV w. Do ciekawych atrakcji należy nieczynny kamieniołom wapieni z doskonale widocznym jurajskim profilem geologicznym i licznymi skamieniałościami.

Opis

Historia miejscowości

Historia Lisowic sięga zapewne XIV–XV w. Źródła pisane z tamtych czasów wspominają, iż była ona własnością arcybiskupią. W okolicach osady ciągnęły się rozległe lasy, w których roiło się od zwierzyny łownej. W XIX w. zamieszkiwało ją około 280 mieszkańców skupionych w 39 gospodarstwach, a na początku obecnego stulecia Lisowice liczyły sobie 491 mieszkańców.

Miejsca warte odwiedzenia

  • Do ciekawych atrakcji turystycznych jakie napotkamy w Lisowicach należy nieczynny kamieniołom wapieni z doskonale widocznym jurajskim profilem geologicznym i licznymi skamieniałościami.
  • Wapiennik w Lisowicach jest przykładem prymitywnego pieca do wypału wapna pozyskiwanego ze skał występujących w dolinie Warty w okolicach Działoszyna.
  • W aspekcie przyrodniczym warto odszukać ponory rzeki Strugi. To ciekawe zjawisko, polegające na wnikaniu wody rzecznej w podziemne szczeliny, zwane przez miejscowych łykawcami lub łykaczami jest dobrze widoczne szczególnie przy niskim stanie wody. Ponadto nad samą Wartą spotykamy się z przykorytowymi źródłami krasowymi (wywierzyskami).