Kocilew

Niewielka wieś położona malowniczo wśród wzniesień Wyżyny Wieluńskiej. Nad zabudową dominuje sylwetka zabytkowego wiatraka służącego obecnie jako muzeum.

Opis

Niewielka wieś znajdująca się w gminie Mokrsko, położona przy polnej drodze z Grębienia do Ożarowa. Okolice wsi to urozmaicony teren, należący do Wyżyny Wieluńskiej.

W Kocilewie najważniejszym zabytkiem jest drewniany wiatrak typu koźlak. Wiatrak w obecnej lokalizacji wybudowany został w 1914 r. przez rodzinę Kowalskich, na miejscu starszej budowli. Po zaprzestaniu przemiału ziarna w 1960 r. młyn popadał w ruinę. W 1996 r. wiatrak został przekazany Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie i pieczołowicie zrekonstruowany.

Obecnie wiatrak podlega pod Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, prezentowane jest w nim typowe wyposażenie dawnego wiatraka, w tym część oryginalnej maszynerii z Kocilewa.