Rzeka Warta na Ziemi Wieluńskiej

Warta stanowi największy atut Ziemi Wieluńskiej. Jest jedyną rzeką w okolicach Wielunia spełniającą warunki dla uprawiania turystyki wodnej. Szlak wodny Warty to interesująca alternatywa pokonania fragmentu Szlaku Bursztynowego drogą wodną.

Powierzchnia: 4 509 ha

Opis

Warta dla turystów aktywnych, będących miłośnikami spływów kajakowych oraz wędrówek pieszych,wycieczek rowerowych i konnych w dolinach rzek jest niewątpliwą atrakcją. Wielu ciekawych wrażeń i niezapomnianych widoków zapewni  również amatorom motolotni.

Warta przepływa przez wschodnią część powiatu wieluńskiego. Wykształciła ona dolinę o unikatowych walorach krajobrazowych. Na wielu odcinkach, wijąc się pomiędzy wapiennymi ostańcami (m.in. Górą św. Genowefy) i morenowymi wzgórzami, tworzy malownicze, głębokie przełomy, przebijając się przez skaliste lub piaszczysto-żwirowe podłoże.

Charakterystyczną cechą tego odcinka rzeki są liczne wklęsłe formy rzeźby polodowcowej. Stoki doliny pocięte są wieloma dolinkami pobocznymi w postaci wąwozów, parowów i debrzy. Najbardziej okazałe z nich znajdują się pomiędzy Kępowizną a Ogroblem, w obrębie Załęczańskiego Łuku Warty. Niektóre z nich posiadają własne nazwy: Wąwóz Królowej Bony lub Parowy Łaszewskie.

Warta stanowi największy atut Ziemi Wieluńskiej. Jest jedyną rzeką w okolicach Wielunia spełniającą warunki dla uprawiania turystyki wodnej.

Wirtualny spacer w 3D

Rzeka Warta w Konopnicy

Warta stanowi największy atut Ziemi Wieluńskiej. Jest jedyną rzeką w okolicach Wielunia spełniającą warunki dla uprawiania turystyki wodnej.

Znaczną wartością przyrodniczą i krajobrazową wyróżnia się odcinek Warty pomiędzy Przywozem a Kamionem, nazywany Doliną Warty pod Kamionem. Jego bardzo wyrazistym i charakterystycznym elementem jest Meander Toporowski – dwa silnie zakrzywione rzeczne zakola, znajdujące się w ostatniej fazie przed odcięciem nowego starorzecza. W wysokim, piaszczystym stoku prawego brzegu doliny występują długie i głębokie parowy o profilu w kształcie litery V, przykorytowe źródła krasowe i głazy narzutowe.

Naturalne, zróżnicowane koryto, liczne starorzecza i zarastające śródleśne stawy są ostoją ptactwa wodno-błotnego (m.in. czapli siwej, bociana białego, tracza nurogęsia, piskliwca, sieweczki rzecznej), a także płazów i gadów (m.in. rzekotki drzewnej, jaszczurki żyworodnej, padalca, zaskrońca).

Warta w Konopnicy.

Na rzece Warcie na odcinku o długości 74,3 km od Działoszyna do Burzenina wyznaczono szlak kajakowy. Wyraźnie oznakowano miejsca wodowania i dobijania do brzegu tak, by turysta podczas spływu nie przeoczył wielu atrakcji leżących w pobliżu doliny.  Szlak wodny Warty jest idealny dla turystyki rodzinnej. Rzeka łagodnie meandruje w rozległym korycie.