Jerzy Duda-Gracz i jego związki z Toporowem i Kamionem

Jerzy Duda-Gracz przez kilka lat uczestniczył w plenerach malarskich w Kamionie. Namalował obraz Przemienienie Pańskie dla kościoła w Toporowie.

Opis

Jerzy Duda-Gracz, malarz, urodzony w 1941 r. w Częstochowie, absolwent ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; wykładowca na Uniwersytecie Śląskim i Akademii Sztuki w Warszawie; jego prace eksponowane były na ponad 180 wystawach; w swoich dziełach przedstawiał ludzi w sposób karykaturalny, piętnując w ten sposób ludzkie wady; zmarł w 2005 r.

W 1995 r. stworzył obraz Przemienienie Pańskie dla nowo wybudowanego kościoła w Toporowie nad Wartą. Obraz o powierzchni ok. 25 metrów kwadratowych składa się z 6 płócien zawieszonych pod sufitem świątyni.

Poczynając od 1999 r., aż do 2004 r., był uczestnikiem malarskich plenerów organizowanych w Kamionie nad Wartą („Z biegiem Warty”); był dobrym duchem tego pleneru często zachęcając innych artystów do udziału w nim. Jego prace wykonane w Kamionie były eksponowane w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.