Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej powstało latem 2005 r. Jego głównym zadaniem jest kultywowanie tradycji oraz wszelkie działania na rzecz środowiska lokalnego i jego mieszkańców. Co czyni ono podczas licznych organizowanych przez siebie imprez.

Opis

Wspólna zabawa na V Europejskim Święcie Bursztynu w Konopnicy - 2011

Materiał filmowy nakręcony przez Drużynę Wojów Szlaku Bursztynowego, pasjonatów z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej oraz zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych.

Data lub czas powstania

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 20 marca 2006 r.

Historia

Myśl o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej powstała w 2005 r. Inicjatorami pomysłu aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny byli Aneta Cieślak, Anna Glapa i Stefan Wrzesieński. Pierwsze spotkanie zorganizowali oni w dniu 15 sierpnia 2005 r., wtedy to już podjęto decyzję o pierwszej akcji, którą podejmą mieszkańcy Konopnicy. Postanowiono uporządkować cmentarz wojskowy członków 77 Pułku Piechoty „Radom”. W miejscu tym oddano hołd poległym żołnierzom w dniu 3 września 2005 r.

Akcja przyniosła społeczne przekonanie, że towarzystwo powinno powstać. Dlatego 3 października 2005 r. odbyło się spotkanie założycielskie, na którym wybrano zarząd oraz ustalono cele i zadania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej. Głównym celem jest kultywowanie tradycji oraz wszelkie działania na rzecz środowiska lokalnego i jego mieszkańców.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 20 marca 2006 r. pod numerem 00000251112.

Od tej pory stowarzyszenie kontynuowała swoją aktywną pracę na rzecz Ziemi Konopnickiej. Organizowano spotkania z poezją Jana Twardowskiego, zorganizowano porządki w parku w Konopnicy, spotkania wspominkowe poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, Marii Konopnickiej, w listopadzie 2006 r. zorganizowano spotkanie z kandydatami do władz samorządowych. Towarzystwo reprezentuje także region podczas imprez turystycznych i targów regionalnych. Od 2006 r. organizuje Dni Konopnicy.

Wirtualne spacery w 3D

Ikona_Kalisz.jpg

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej wraz z Drużyną Wojów Szlaku Bursztynowego
w Rezerwacie archeologicznym Zawodzie w Kaliszu

Właściciel, zarządzający

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Wrzesiński Stefan – prezes,
  • Dondziak Maria – wiceprezes,
  • Glapa Anna – sekretarz,
  • Cieślak Aneta – skarbnik,
  • Nowak Agata – członek zarządu,
  • Torczyńska Urszula – członek zarządu,
  • Łakomy Marek – członek zarządu.

REGON: 100261594

Promowane wydarzenia Archiwum wg daty wydarzenia