Cmentarz wojenny w Konopnicy

Cmentarz wojenny z września 1939 r., na którym spoczywają żołnierze 72 pułku piechoty, broniący przeprawy przez Wartę.

Opis

Cmentarz o pow. ok. 0,2 ha, na którym spoczywa 54 żołnierzy oraz dowódca major Stanisław Jaszczuk z 72 pułku piechoty im. Dionizego Czachowskiego z Radomia. 72 pp wchodził w skład Armii „Łódź” i bronił przeprawy mostowej przez Wartę w Konopnicy. Żołnierze pochowani na cmentarzu polegli 3 września 1939 r. w walce z hitlerowcami.

Cmentarz składa się z centralnie usytuowanego betonowego pomnika przedstawiającego orła w koronie na postumencie wraz z dwoma tablicami pamiątkowymi (na jednej z nich wymienione są nazwiska wszystkich pochowanych tu żołnierzy, na drugiej znajduje się informacja ogólna o przynależności wojskowej poległych) oraz dziesięciu nieoznaczonych kwater z krzyżami. Całość założenia cmentarnego  otoczona zielenią.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Cmentarz położony w północno-zachodniej części wsi, na wschodnim brzegu Warty, poza zwartą zabudową. W celu dojścia lub dojazdu do obiektu należy jadąc od centrum miejscowości w stronę Szynkielowa przed mostem na Warcie skręcić w prawo w drogę asfaltową, przechodzącą w drogę utwardzoną. Cmentarz zlokalizowany na niewielkim wzniesieniu terenu ok. 400 m od głównej drogi.

Dostępność

Cmentarz ogrodzony, niezamykany. Dostępny bez ograniczeń.