Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 124 ha