Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 387 ha