Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 507 ha