Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 968 ha