Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 624 ha