Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 1 110 ha