Teren zagrożony zalaniem i podtopieniami

Powierzchnia: 759 ha