Wojowie Szlaku Bursztynowego

Licząca przeszło 50 osób historyczna grupa rekonstrukcyjna z udziałem mężczyzn, kobiet i dzieci jest swoistą wizytówką nie tylko Szlaku Bursztynowego, ale również powiatu wieluńskiego i całego województwa łódzkiego.

Opis

Militaria oraz inne przedmioty odkryte w wykopaliskach leżących w okolicach przebiegu rzymskich traktów handlowych stały się inspiracją do zorganizowania grupy oraz okazały się bezcenne podczas wykonywania rekonstrukcji strojów i uzbrojenia dla Drużyny Wojów Szlaku Bursztynowego.

Pomysłodawcami grupy rekonstrukcyjnej są: Janusz Antczak i Bogusław Abramek ze Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy z Wielunia oraz pasjonaci turystyki kulturowej z Fundacji Informatyki i Zarządzania z Łodzi.

Grupa ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Konopnickiej,  która wielokrotnie organizowała plenerowe inscenizacje wskrzeszające stare legendy oraz wydarzenia historyczne m.in. związane ze Szlakiem Bursztynowym przebiegającym przez Ziemię Wieluńską.

iv_europejskie_swieto_bursztynu_w_konopnicy-final_inscenizacji.jpg

Udział grupy m.in. w dorocznych obchodach Europejskiego Święta Bursztynu, targach turystycznych, czy też w imprezach regionalnych, krajowych i międzynarodowych podnosi ich rangę i zwiększa popularność oraz historyczną wiedzę wśród odbiorców.

Średniowieczne walki i pojedynki – Słowianie, Wikingowie i Celtowie

Materiał filmowy nakręcony przez Drużynę Wojów Szlaku Bursztynowego, pasjonatów z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej oraz zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych.


Kaliski Gród Piastów to wspaniały rezerwat archeologiczy powstały w 2007 roku w Kaliszu, na terenie dzielnicy Zawodzie. Stanął on w miejscu, gdzie niegdyś stał wczesnośredniowieczny gród obronny, którego początki sięgają IX wieku.

Wirtualny spacer w 3D

Wojowie w piastowskim grodzie w Kaliszu

Kaliski Gród Piastów to wspaniały rezerwat archeologiczy powstały w 2007 roku w Kaliszu, na terenie dzielnicy Zawodzie. Stanął on w miejscu, gdzie niegdyś stał wczesnośredniowieczny gród obronny, którego początki sięgają IX wieku.

W składzie grupy znajdują się Celtowie, liczna reprezentacja tzw. plemion barbarzyńskich (słowiańsko-germańskich), normanowie (wikingowie) oraz wojowie piastowscy z okresu wczesnego średniowiecza. Obecność tych ostatnich (pomimo że nie byli oni bezpośrednio związani z dawnymi szlakami bursztynowymi) wynika stąd, iż wczesnośredniowieczny trakt handlowy łączący Małopolskę z Wielkopolską  pokrywał się w dużym stopniu z nadwarciańską odnogą funkcjonującego wcześniej Szlaku Bursztynowego. Jest to grupa wielokulturowa i barwna o zróżnicowanym etnikum, wyposażona w elementy uzbrojenia i stroje zgodnie z historycznymi realiami i źródłami oraz dysponująca dużymi namiotami i wyposażeniem obozowym z przenośnymi elementami, umożliwiającym jej udział w imprezach plenerowych niezależnie od  stanu pogody.

IV Europejskie Święto Bursztynu w Konopnicy - Razem z przyjaciółmi z Kalisza.

Do wykonania replik poszczególnych elementów uzbrojenia dla wojowników celtyckich i tzw. barbarzyńców wykorzystano bogate materiały wykopaliskowe pochodzące  ze znanych cmentarzysk nadwarciańskich kultury przeworskiej w Siemiechowie, Kolonii Rychłocicach, Konopnicy i Strobinie, w Gledzianówku nad Bzurą oraz z Zadowic i Wesółek nad Prosną. Materiały z tych cmentarzysk znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum w Pabianicach, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i w Muzeum Okręgowym w Kaliszu. Ponadto, do rekonstrukcji różnych ubiorów, ozdób i uzbrojenia, wykorzystano m.in. następujące publikacje książkowe i artykuły:

 • M. Biborski, Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne, t.18, 1978,
 • T. Bochnak, Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, 2005,
 • I. Jadczykowa, Moda pradziejowa Europy, 1981 (katalog wystawy),
 • Das Keltische Jahrtausend Herausgegeben von Hermann Dannheimer und Rupert Gebhard, Mainz am Rhein 1993,
 • J.  Kostrzewski, Kultura prapolska, 1962,
 • Kronika Polski, 2000,
 • J. Maik, Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski, Pomorania Antiqua, t. 7, 1977,
 • A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w., 1954,
 • Prahistoria ziem polskich, t. V, 1981,
 • Z. Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, 1982,
 • M. Tempelman-Mączyńska, Części stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze środkowo-wschodnioeuropejskiego Barbaricum, 1985,
 • Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, 2004 (katalog wystawy),
 • Z. Żygulski, Broń starożytna, 1998.

Konopnica. IV Europejskie Święto Bursztynu - Inscenizacja.

Członkowie grupy wyposażeni są ponadto w drobne, zróżnicowane akcesoria bursztynowe, podkreślające ich przynależność do Szlaki Bursztynowego.

Promowane wydarzenia Archiwum wg daty wydarzenia