Rzeka Oleśnica (dopływ Warty)

Rzeka, której koryto zachowało wiele cech naturalnych, co czyni ją atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo. Oleśnica przepływa przez obszar Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Opis

Bardzo malownicza rzeka prowadząca swoje wody na znacznej długości w nieuregulowanym, słabo przekształconym korycie. Naturalny charakter koryta posiada szczególne walory krajobrazowe.
Źródła rzeki znajdują się na Wysoczyźnie Złoczewskiej. Oleśnica przepływa również  przez Kotlinę Szczercowską, gdzie w okolicach Małej Wsi ma swoje ujście do Warty. Jest jednym z dłuższych lewobrzeżnych dopływów Warty liczącym 37,8 km.

Ciekawostki

Niewielka rzeka posiada rozległą dolinę. Prawdopodobnie ten niewielki ciek wykorzystał dawną formę utworzoną przez wody Warty, gdy jeszcze w okresie zlodowaceń plejstoceńskich Warta szukała odpływu w kierunku zachodnim.

Forma ochrony prawnej

Rzeka przepływa przez obszar Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i WIdawki.

Dostępność

Najlepiej dostępna z mostów m.in. w Stolcu, w lesie między Niechmirowem a Małą Wsią.

Źródła, informacje w Internecie

  • Bezkowska G. (red.), 2001, Park krajobrazowy - i co dalej?, Załęcze Wielkie