Most na rzece Warcie w Rychłocicach

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.