Próg na rzece Warcie w Konopnicy

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.