Kładka na rzece Warcie w Osjakowie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.