Młyn na rzece Warcie w Kajdasie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.