Młyn na rzece Warcie w Łykowych

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.