Młyn na rzece Warcie w Kochlewie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.