Próg na rzece Warcie - Toporów-Kamion

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.