Most na rzece Warcie - Przygłów-Ogroble

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.