Młyn na rzece Warcie w Przywozie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.