Młyn na rzece Warcie w Kępowiźnie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.