Most na rzece Oleśnicy w Małej Wsi

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.