Most na rzece Wierznicy w Osjakowie

Obiekt zagrożony powodzią i podtopieniami.