Rezerwat przyrody „Hołda”

Leśny rezerwat „Hołda” znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Bogata rzeźba terenu sprawia, że rezerwat jest urozmaicony pod względem siedliskowym.

Opis

Leśny rezerwat Hołda o powierzchni 71,24 ha został utworzony w 1998 r., znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W rezerwacie chronione są m.in.  grądy, olsy oraz bory z występującym starodrzewiem. Jednym z charakterystycznych elementów rezerwatu jest występująca tu roślinność typu bagiennego, która powstała w wyniku wylewów płynącej nieopodal rzeki Warty. Znaczącym walorem tego obszaru jest różnorodne ukształtowanie terenu oraz niezwykle bogata szata roślinna (ok. 130 gatunków roślin, gatunkami podlegającymi ścisłej ochronie są m.in.: widłak jałowcowaty i goździsty, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów) oraz różnorodność ptactwa (ok. 45 gatunków) oraz zwierząt (m.in.: jeż,  lis, sarna, jeleń, dzik). Teren ten jest atrakcyjny dla osób które cenią sobie niezmienioną przyrodę. Aby zapobiec nadmiernej presji turystycznej na obszarze rezerwatu wyznaczono trzykilometrową ścieżkę edukacyjną „Wokół Rezerwatu Hołda” obejmującą 12 przystanków z tematycznymi tablicami informacyjnymi.

Położenie obiektu

Rezerwat znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, na terenie Leśnictwa Rychłocice.

Do rezerwatu można dojechać drogą skręcając w lewo jadąc z Rychłocic w kierunku Szynkielowa.

Dostępność

Obiekt dostępny przez cały rok.