Dworzec Kulturalny Wieluń-Dąbrowa

Budynek stacji kolejowej z 1926 r., stojący przy linii Kalety – Podzamcze. Wyjątkowość budynku polega na tym, że jest wzniesiony w konstrukcji szkieletowej. Obecnie wewnątrz mieści się oddział Wieluńskiego Domu Kultury

Opis

Budynek stacji wzniesiony na planie prostokąta, z przybudówką od strony zachodniej, w części centralnej ryzalit wysunięty przed lico budynku (zarówno od strony torów jak i od strony placu przed dworcem). Budynek parterowy, w części centralnej znajduje się okazała sala poczekalni oraz kas biletowych. Budynek wzniesiony w konstrukcji szkieletowej. Dach czterospadowy, nad ryzalitem naczółkowy.

Obecnie w budynku działa tzw. Dworzec Kulturalny, oddział Wieluńskiego Domu Kultury. Organozwane są tu koncerty, spotkania, wernisaże. Działa także pracowania ceramiczna i rzemieślnicza.

Data lub czas powstania

1926 r. (XX w.)

Materiał budowlany

Budynek zbudowany z cegły i drewna.

Historia

Linia kolejowa Kalety – Podzamcze, prowadząca przez Wieluń i Dąbrowę, została uruchomiona w 1926 r. Jej budowa była związana z poszukiwaniem dróg eksportu polskiego węgla do Europy Zachodniej. Podzamcze (dziś w granicach administracyjnych Wieruszowa) było stacją graniczną, za rzeką Prosną znajdowały się już Niemcy.

Na skutek niekorzystnej dla Polski polityki celnej Niemiec, ta droga kolejowa nie spełniała pokładanych w niej nadziei i dlatego na przełomie lat 20. i 30. rozpoczęto budowę Centralnej Magistrali Węglowej, prowadzącej ze Śląska do portów (przede wszystkim portu w Gdyni).

Ciekawostki

Niemal wszystkie budynki związane z linią kolejową Kalety – Podzamcze wzniesione zostały wg zbliżonych projektów architektonicznych, nawiązujących do tradycyjnych dworów polskich (stacja w Pątnowie, Białej, osiedle kolejarskie w Wieluniu-Dąbrowie). Na tym tle budynek stacji w Wieluniu-Dąbrowie zdecydowanie się wyróżnia.

Na stacji Herby Nowe znajduje się ekspozycja muzealna poświęcona historii linii Kalety – Podzamcze.

Położenie obiektu

Budynek znajduje się w północno-zachodniej części Wielunia, na terenie dawnej wsi Dąbrowa, przy linii kolejowej. Dostępne połączenia kolejowe do Katowic, Tarnowskich Gór, Herbów Nowych i Kępna.

Parking

Przed budynkiem parking na kilkadziesiąt miejsc.