Kino „Syrena”

Głównym zadaniem działalności kina „Syrena” jest rozpowszechnianie i popularyzacja kinematografii wśród mieszkańców.

Opis

Na terenie kina „Syrena” odbywały się projekcje filmowe, przedstawienia teatralne oraz koncerty. Działalność kinowa obiektu została zawieszona w 2010 r. Obecnie budynek kina jest w trakcie remontu.

Data lub czas powstania

1962 r. (XX w.)

Materiał budowlany

Obiekt murowany.
Archiwum wg daty wydarzenia