Osjakowski Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy

Osjakowski Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy położony w dolinie Warty, pomiędzy dwoma parkami krajobrazowymi. Stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego. Na jego obszarze zachowały się również fragmenty lasów łęgowych i borów sosnowych.

Opis

Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy powstał w 1998 r. Obejmuje obszar 2492 ha w dolinie rzeki Warty. Osjakowski ZPK od północy sąsiaduje Parkiem Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki a na południu z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym. Teren ten znany jest głównie z dużej liczby występujących tu ptaków wodno-błotnych. W wyniku poczynionych obserwacji doliczono się 250 gatunków ptactwa oraz 145 gatunków lęgowych. Występują tu różnorodne zbiorowiska roślinne oraz różne rodzaje lasów – od łęgów poprzez dąbrowy do borów sosnowych.

Położenie obiektu

Osjakowski ZPK położony jest w dolinie Warty. Obejmuje obszar o zasięgu od Strobina i Bębnowa na północy (w tym prawy dopływ Warty Wężnicę do Kuźnicy Strobińskiej), aż po wieś Łykowe i Bugaj Radoszewicki na południu.

Dostępność

Bez ograniczeń.