Gród w Grzybowie

Na terenach w Grzybowie odnalezione zostały ślady osadnictwa z okresu wczesnych Piastów. Na terenie dawnego grodziska zrekonstruowano chaty oraz bramę z ok. X w.

Opis

Widoczne na terenie Grzybowa grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 hektara. Kształt grodu zbliżony jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Grodzisko otoczone jest wałem, którego pozostałości sięgają do 9 m wysokości. Od strony wschodniej zobaczyć można obniżenie w wałach, gdzie najprawdopodobniej znajdowało się wejście do grodu.

Na terenie grodu zrekonstruowane zostały trzy chaty z okresu piastowskiego. W jednym z budynków znajduje się pawilon wystawienniczy. W pawilonie prezentowana jest metodyka prac archeologicznych oraz znalezione w Grzybowie wykopaliska. Odwiedzający mają więc wyjątkową okazję wejść do wykopu, gdzie prowadzone są badania kolejnej znalezionej chaty i z bliska zapoznać się z prowadzonymi właśnie pracami oraz odkryciami. Doskonale zachowane umocnienia obronne rozpoznane w trakcie badań to jedna z bardzo charakterystycznych cech grzybowskiego grodziska. Na ścianach wykopu-ekspozycji można zaobserwować, jak zachowuje się drewno w wałach sprzed ponad 1000 lat, a także w jaki sposób zbudowane budowane były umocnienia obronne. Tuż obok znajduje się odsłonięta studnia, obok której znaleziono wagę szalkową z odważnikami. Na terenie grodu wykopano także skarb składający się z ponad 700 fragmentów monet. Przez specjalne wizjery można zajrzeć w głąb ziemi, gdzie ukryte są zbytki, informacje, rekonstrukcje, interpretacje. Odwiedzając gród turyści mogą poczuć się jak prawdziwi archeolodzy.

Filmy

Codzienne życie wczesnego średniowiecza

– Grzybowo 2012 (2 min)

Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich

– Grzybowo 2012 (3 min)

 

Wojny Wojowników Słowiańskich

– Grzybowo 2012 (2 min)

 

Data lub czas powstania

X w.

Grodzisko w Grzybowie pochodzi z X w. Muzeum zostało uruchomione w 2010 r.

Materiał budowlany

Obiekt drewniany.

Historia

Gród w Grzybowie został zbudowany w X w.

Jego odkrycia dokonano w pod koniec XIX w., jednak rgularne badania nad grodem rozpoczął Olgierd Brzeski dopiero w 1988 r. W trakcie badań udało się odnaleźć ceramikę, przedmioty codziennego użytku, broń, a także skarb, a skład którego wchodzą srebrne monety oraz ozdoby.

Od 2010 r. na terenie grodu można zwiedzać zrekonsturowane chaty piastowskie oraz bramę.

Właściciel, zarządzający

Obiekt należy do Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy.

Archiwum wg daty wydarzenia