Kościół filialny pw. św. Zygmunta

Kościół zbudowany w typie wieluńskim na początku XVI w., drewniany konstrukcji zrębowej z kwadratową nawą. Dach czterospadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Trzy ołtarze i ambona z ok. 1700 r., a kamienna chrzcielnica z XVI w.

Data lub czas powstania

XVI w.

Prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI w.

Materiał budowlany

Obiekt drewniany.

Historia

Drewniany kościół pw. św. Zygmunta w Wiktorowie powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI w. (niektórzy badacze przychylają się do stanowiska, że mógł być wzniesiony w wieku XV). Zapisy o jego istnieniu pojawiają się z datą 19 maja 1425 r., kolejne pochodzą z 1552 r. Jego konsekracja dokonana przez biskupa Adama Goskiego (Górskiego) odbyła się w dniu 20 kwietnia 1625 r. Został przebudowany w  1760 r. przez właściciela wsi Mariana Zarębę. Wymieniona została podłoga i pojawiły się nowe ołtarze. Po II wojnie światowej obiekt został niemal doprowadzony do ruiny, co wymusiło jego całkowitą rekonstrukcję, rozebranie i ponowne odtworzenie w latach 1976–1987. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, z wysokim, dwuspadowym dachem gontowym, wspólnym dla prezbiterium i nawy.

Od położonych na południe od Wielunia kościołów odróżnia go brak charakterystycznej wieży. Oryginalnym elementem jest też lekkie przesunięcie prezbiterium w stosunku do osi nawy.

Wewnątrz znajduje się m.in. obraz Madonny z Dzieciątkiem, namalowany prawdopodobnie ok. 1470 r. przez Jana z Nysy. Uwagę przykuwa niezwykle cenne gotyckie malowidło Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, wykonane techniką olejną na płótnie i desce. Trzy znajdujące się wewnątrz kościoła łudząco podobne ołtarze i ambona pochodzą z około 1700 r. zaś kamienna chrzcielnica datowana jest na wiek XVI. W przepięknym barokowym ołtarzu głównym umieszczono trzy polichromowane rzeźby. W ołtarzu bocznym znajduje się gotycki obraz Matki Bożej Bolesnej.

W swej historii obiekt kilkakrotnie restaurowany, szczęśliwie zachował nienaruszoną swą pierwotnie smukłą sylwetkę. Tuż obok wejścia do kruchty od strony południowej stoi krzyż z rzeźbą Chrystusa i Matki Boskiej pod Krzyżem, wykonaną w lipie przez ludowego artystę Janusza Ścigałę z Wiktorowa.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół filialny pw. św. Zygmunta, nr rej.: 976 z 1967-12-30